پادیوم بلاگ
حساب وکالتی بورس کالا چیست

اطلاعیه تغییر در هزینه کارمزد برخی از خدمات پادیوم

صبا محبی
مقالات

با توجه به تغییرات صورت گرفته در برخی سرویس‌های پادیوم، از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ برخی سرویس‌ها با قیمتی متفاوت ارائه می‌شود. جزئیات تغییر قیمت به صورت زیر خواهد بود:

  • تغییرات سرویس‌های انتقال وجه و تسویه حساب
  • تغییرات قیمت سایر سرویس‌های پادیوم

تغییرات سرویس‌های انتقال وجه و تسویه حساب

در خصوص سرویس‌های انتقال وجه و تسویه حساب، این کارمزدها جهت ارائه‌ی خدمات پادیوم است و علاوه بر کارمزد مصوب بانک مرکزی در سرویس‌های بانکی دریافت خواهد شد.. مجموع کارمزدهای استفاده از سرویس‌های مذکور به این صورت خواهد بود:

۱- کارمزد سرویس‌های انتقال وجه بانکی معادل کارمزد مصوب بانک مرکزی ( کسر از حساب سپرده بانکی مبدا) + کارمزد ارائه خدمات پادیوم (کسر از حساب دیجیتال پاسارگاد)

۲- کارمزد سرویس های تسویه حساب دیجیتال معادل کارمزد مصوب بانک مرکزی (کسر از حساب دیجیتال پاسارگاد)+ کارمزد ارائه خدمات پادیوم (کسر از حساب دیجیتال پاسارگاد)

نام مجموعه سرویسشناسه سرویسنام سرویسقیمت (ریال)مالیات بر ارزش افزوده
انتقال وجه پل۳۱۰۲۸۱۲انتقال وجه۵۰۰۰۹٪
انتقال وجه پایا و ساتنا گروهی۱۳۷۰۶۴۶پایای گروهی۲۵۰۰۰۰۹٪
انتقال وجه پایا و ساتنا گروهی۲۴۷۰۰۰۹ساتنای گروهی۲۵۰۰۰۰۹٪
انتقال وجه سپرده۱۰۷۶۵۶۶انتقال پایا۵۰۰۰۹٪
انتقال وجه سپرده۱۰۷۷۴۵۰انتقال وجه داخلی۵۰۰۹٪
انتقال وجه سپرده۱۰۷۷۴۵۱انتقال ساتنا۵۰۰۰۹٪
انتقال وجه سپرده۱۳۷۰۶۴۶پایای گروهی۲۵۰۰۰۰۹٪
پرداخت کسب‌وکارهای واسط۲۴۶۷۳۶۶برداشت اعتبار از حساب تفصیلی۵۰۰۰۹٪
خدمات پرداخت کارتابلی۲۷۷۵۸۹۵حساب چندامضایی – برداشت اعتبار از کیف پول با ابزار۵۰۰۰۹٪
خدمات پرداخت کارتابلی۲۷۷۵۸۹۶برداشت اعتبار از کیف پول با ابزار۵۰۰۰۹٪
خدمات پرداخت کارتابلی۲۷۷۵۸۹۷درخواست برداشت اعتبار توسط ابزار برای کارتابل۵۰۰۰۹٪
تسویه حساب دیجیتال۲۴۳۳۶۳۳درخواست برداشت اعتبار از کیف پول۵۰۰۰۹٪
تسویه حساب دیجیتال۲۴۳۳۶۳۵درخواست برداشت اعتبار از صنف توسط ابزار۵۰۰۰۹٪
تسویه حساب دیجیتال۲۴۶۷۳۶۶برداشت اعتبار از حساب تفصیلی۵۰۰۰۹٪
تسویه حساب دیجیتال۲۴۶۷۳۶۷برداشت اعتبار از کیف پول با ابزار۵۰۰۰۹٪
تسویه حساب دیجیتال۱۶۸۸۵۴۱تسویه گروهی۲۵۰۰۰۰۹٪

تغییرات قیمت سایر سرویس‌های پادیوم

سرویس‌های زیر بدون تغییر قیمت در سال جدید ارائه خواهند شد:

نام سرویس شناسه سرویسقیمت (ریال)مالیات بر ارزش افزوده
استعلام اطلاعات هویتی۳۸۸۶۸۱۶۱۵۰۰۰٪۹
استعلام شاهکار۳۸۸۶۵۰۱۱۵۰۰۰٪۹
خبرهای روز – پادیوم۳۸۹۰۶۸۹۱۵۰۰٪۹
خبر یک تاریخ مشخص – پادیوم۳۸۹۰۷۰۹۱۵۰۰٪۹
BCOCR – AI۲۴۸۴۰۷۸۵۰۰۰٪۹
متن خبر براساس شناسه – پادیوم۱۱۴۸۱۰۹۴۱۵۰٪۹
آخرین خبرها – پادیوم۱۱۴۸۱۰۹۳۱۵۰۰٪۹
نام فارسی به انگلیسی۳۷۴۹۰۱۱۲۰۰۰٪۹
انتقال داخلی از حساب بانک پاسارگاد به حساب دیجیتال۳۱۶۹۵۷۰رایگان۰

برخی سرویس‌های پادیوم با قیمت زیر در سال ۱۴۰۲ ارائه خواهند شد:

نام سرویس شناسه سرویسقیمت (ریال)مالیات بر ارزش افزوده
سرویس استعلام اطلاعات فردی – داتین۱۳۹۳۶۵۳۱۰۰۰۰٪۹
نام و نام خانوادگی دارنده کارت بانکی۳۴۲۵۵۲۰۰۰٪۹
استعلام شبا-(اطلاعات کامل)۱۱۱۵۳۹۶۲۰۰۰٪۹
استعلام شبا-(چکیده اطلاعات)۳۴۲۵۴۲۰۰۰٪۹

سایر سرویس‌های پادیوم با ۳۰ درصد افزایش قیمت نسبت به سال ۱۴۰۱، ارائه خواهند شد.

پیشنهاد می‌کنیم اگر در این زمینه سوالی برای شما پیش آمد، با شماره ۰۹۹۱۲۰۵۴۵۹۲ تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند.