پادیوم بلاگ
افزایش نرخ کارمزد کارت‌به‌کارت

افزایش کارمزد کارت‌به‌کارت در سال ۱۴۰۲

رضا دهقان
اخبار ، بانکی و مالی

طبق بخشنامه بانک مرکزی از فردا، ۲۱ خرداد ۱۴۰۲، کارمزد عملیات کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پرداخت و اپلیکیشن‌های بانکی ۱۲۰ تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب کارمزد انتقال وجه برای مبالغ زیر یک میلیون تومان که تا پیش از این ۶۰۰ تومان بود، از فردا به ۷۲۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.

شما می‌توانید مقدار کارمزد کارت‌به‌کارت بر اساس وجه انتقالی را در جدول زیر مشاهده کنید:

مبلغ کارت‌به‌کارتمقدار کارمزد
زیر ۱ میلیون تومان۷۲۰ تومان
بین ۱ تا ۲ میلیون تومانهزار تومان
بین ۲ تا ۳ میلیون تومان۱۲۸۰ تومان
بین ۳ تا ۴ میلیون تومان۱۵۶۰ تومان
بین ۴ تا ۵ میلیون تومان۱۸۴۰ تومان
بین ۵ تا ۶ میلیون تومان۲۱۲۰ تومان
بین ۶ تا ۷ میلیون تومان۲۴۰۰ تومان
بین ۷ تا ۸ میلیون تومان۲۶۸۰ تومان
بین ۸ تا ۹ میلیون تومان۲۹۶۰ تومان
بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان۳۲۴۰ تومان
بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان۳۸۰۰ تومان
بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان۴۰۸۰ تومان
بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان۴۳۶۰ تومان
بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان۴۶۴۰ تومان

آخرین افزایش کارمزد تراکنش کارت‌به‌کارت قبل در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و حال پس از چهار سال بانک مرکزی تصمیم به افزایش مجدد نرخ کارمزد تراکنش کارت‌به‌کارت گرفته است.